VIDEO: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh nói về những việc Khánh Hòa cần làm để thực hiện thành công các Nghị quyết của Trung ương04/08/2022