VIDEO: Khống chế thành công vụ cháy ở gần một cây xăng01/07/2022