VIDEO: Niềm vui của ngư dân trong chuyến biển cuối năm17/01/2022