VIDEO: Kỹ năng thoát hiểm trong các sự cố cháy, nổ nhà ống10/01/2022