VIDEO: Đấu tranh mạnh với tội phạm liên quan đến tín dụng đen dịp giáp Tết16/01/2022