VIDEO: Tăng cường đấu tranh với nạn cát tặc trên sông Cái05/12/2021