VIDEO: Bắt nhóm đối tượng gây ra 2 vụ cướp manh động