VIDEO: "Vòi rồng" xuất hiện trên biển Nha Trang07/09/2021