VIDEO: Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện Chỉ thị 16 trong phòng chống dịch12/07/2021