VIDEO: Hơn 600 tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi07/07/2021