VIDEO: Hành trình phá án A2-521, thu 17 kg ma túy12/07/2021