VIDEO: Kịp thời ngăn chặn, bắt giữ đối tượng dùng dao tấn công người dân08/06/2021