VIDEO: Khánh Hòa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 an toàn, đúng quy chế