VIDEO: Ra quân dọn dẹp vệ sinh tại khu lầu 7 Vĩnh Phước02/05/2021