VIDEO: Phát hiện xử lý hơn 170 đối tượng dương tính với ma túy01/05/2021