VIDEO: Người dân Khánh Sơn vui mừng nhận thẻ căn cước công dân06/05/2021