VIDEO: Bắt nhóm đối tượng dùng súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn05/05/2021