VIDEO: Bắt đối tượng ma túy mang theo súng05/05/2021