VIDEO: Người trồng hoa thấp thỏm vụ hoa Tết02/01/2021