VIDEO: Triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại các cơ quan Nhà nước16/12/2020