VIDEO: Trao giải Cuộc thi Thương hiệu Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa24/12/2020