VIDEO: Bắt nhóm đối tượng thu gần 300 viên ma túy tổng hợp19/11/2020