VIDEO: Tích cực điều trị cho 2 bệnh nhân ngộ độc do ăn pate Minh Chay05/09/2020