VIDEO: Tặng quà cho đồng bào huyện miền núi Khánh Vĩnh gặp khó khăn mùa dịch Covid-1921/04/2020