VIDEO: Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời điểm phòng chống dịch Covid-1910/04/2020