VIDEO: Bắt hơn 16.000 bao thuốc lá nhập lậu21/04/2020