VIDEO: Phát hiện 25.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc12/03/2020