VIDEO: Phá nhóm trộm cắp và tiêu thụ xe máy07/03/2020