Video: LOTTE Mart – điểm mua sắm, giải trí mới ở Nha Trang28/07/2016