Thực hiện kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh

Thứ Hai, 09/05/2022, 03:49 [GMT+7]

Thực hiện kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về chủ trương tổ chức thực hiện công tác kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh năm 2022. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai việc tổ chức thực hiện công tác kiểm kê di tích.


Theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao, việc tổ chức kiểm kê sẽ thực hiện đối với các di tích đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh; di tích nằm trong danh mục kiểm kê (di tích chưa được xếp hạng). Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện công trình, địa điểm không nằm trong danh mục kiểm kê trước đây, nhưng có đủ tiêu chí xếp hạng thì sẽ xem xét, tham mưu việc đưa vào danh mục kiểm kê mới. Trong trường hợp di tích đã được xếp hạng, qua kiểm tra, rà soát, xác định không đủ tiêu chuẩn hoặc đã bị hủy hoại không có khả năng phục hồi thì tham mưu cấp có thẩm quyền ra quyết định hủy bỏ xếp hạng đối với di tích đó…


 N.T

.

các thông tin tiện ích