10:04, 29/04/2022

Hình ảnh chiếc xe tăng đầu tiên tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30-4-1975

Đến nay đã 47 năm kể từ Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975), hình ảnh chiếc xe tăng của quân giải phóng húc đổ cánh cổng tiến vào Dinh Độc Lập đã trở thành biểu tượng chiến thắng mùa xuân năm 1975 và luôn sống mãi trong ký ức của mỗi người dân Việt Nam.

Đến nay đã 47 năm kể từ Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975), hình ảnh chiếc xe tăng của quân giải phóng húc đổ cánh cổng tiến vào Dinh Độc Lập đã trở thành biểu tượng chiến thắng mùa xuân năm 1975 và luôn sống mãi trong ký ức của mỗi người dân Việt Nam.

 


Tem bưu chính nước ta giới thiệu nhiều về hình ảnh xe tăng của quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập qua các mẫu tem: 947 (6x), 950 (2đ) phát hành ngày 14-12-1976 do họa sĩ Trần Ngọc Uyển thiết kế; mẫu tem 1149 (20x) phát hành ngày 3-2-1980 do họa sĩ Nguyễn Hiệp thiết kế; mẫu tem 1580 (2đ) phát hành ngày 30-4-1985 do họa sĩ Huy Toàn thiết kế; mẫu tem 1594 (3đ) phát hành ngày 6-5-1985 do họa sĩ Nguyễn Hiệp thiết kế; mẫu tem 1825 (50đ) phát hành ngày 10-4-1987 do họa sĩ Ngô Mạnh Lân thiết kế và nhiều mẫu tem khác…


47 năm đã trôi qua, biểu tượng chiến thắng ngày 30-4 cùng với hình ảnh người chiến sĩ giải phóng quân năm nào vẫn luôn đi cùng với lịch sử hào hùng của dân tộc, luôn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống cách mạng vì độc lập tự do của Tổ quốc đối với thế hệ trẻ Việt Nam.


Ngụy Như Ánh