Hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao: Cần hoàn thiện để phát huy công năng

Thứ Hai, 13/12/2021, 22:02 [GMT+7]

Hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao: Cần hoàn thiện để phát huy công năng

Trung tâm văn hóa - thể thao các cấp là thiết chế cần thiết để phục vụ, nâng cao mức thụ hưởng đời sống tinh thần, nhu cầu tập luyện biểu diễn của người dân. Nhưng trong thực tế, hoạt động của các trung tâm này vẫn còn nhiều khó khăn, cần được tiếp tục hoàn thiện để phát huy chức năng vốn có.


Cơ bản đáp ứng yêu cầu


Năm 2020, Nhà văn hóa (NVH) thôn Ma O (xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn) được xây dựng mới trên diện tích đất hơn 1.750m2, với các hạng mục như: Hội trường, sân tập luyện thể thao, cùng các thiết bị âm thanh, ánh sáng, bàn ghế... Đây cũng đồng thời là NVH xã Sơn Trung.

 

Nhà văn hóa xã Sơn Hiệp (huyện Khánh Sơn) - nơi thường tổ chức những hoạt động văn hóa, nghệ thuật của  địa phương.  Ảnh minh họa

Nhà văn hóa xã Sơn Hiệp (huyện Khánh Sơn) - nơi thường tổ chức những hoạt động văn hóa, nghệ thuật của địa phương. Ảnh minh họa


Từ khi đi vào sử dụng, NVH thôn Ma O đã trở thành điểm sinh hoạt thường xuyên của người dân. Các buổi họp thôn, ngày bầu cử, ngày hội khu dân cư, những lớp tập huấn và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đã được tổ chức ở đây. Theo ông Phan Trường Nam - Chủ tịch UBND xã Sơn Trung, trên địa bàn xã có 2 thôn có khu NVH khang trang; 1 thôn chuẩn bị xây dựng NVH, sẽ hoàn thành trong năm 2022. Việc đầu tư xây dựng các NVH thôn đã góp phần hoàn thành tiêu chí văn hóa - thể thao trong xây dựng nông thôn mới của địa phương.


Trên địa bàn tỉnh hiện có 8 thiết chế văn hóa - thể thao cấp huyện ở 8 huyện, thị xã, thành phố. Những trung tâm văn hóa - thể thao này bao gồm các công trình: Hội trường, sân vận động, văn phòng, phòng chuyên môn, thư viện, nhà truyền thống và các công trình phụ trợ. Các trung tâm đều đảm bảo về quy mô xây dựng, trang thiết bị đầy đủ, đạo cụ, trang phục đáp ứng tốt nhu cầu tập luyện, biểu diễn. Đối với cấp xã, có 98 trung tâm văn hóa - thể thao xã. Ngoài ra, toàn tỉnh còn có 439 NVH, khu thể thao thôn cơ bản đảm bảo quy mô xây dựng và trang bị bên trong để phục vụ sinh hoạt của người dân.


Cần hoàn thiện hơn


Theo ông Trần Gia Văn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn tỉnh đã được định hình và khá ổn định, phát huy được các công năng sử dụng, đáp ứng cơ bản nhiệm vụ chính trị, nhu cầu học tập, sinh hoạt, vui chơi giải trí của nhân dân. Hàng năm, tại các địa điểm này đã tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động khác để người dân trên địa bàn tham gia, góp phần phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống ở địa phương.


Tuy nhiên, thời gian qua, trung tâm văn hóa - thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đó là tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp, nhất là ở thôn; việc triển khai đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao còn chậm; cán bộ làm công tác quản lý văn hóa ở cơ sở luôn biến động, một số chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn; cán bộ quản lý NVH xã, thôn hoạt động kiêm nhiệm, không có chế độ phụ cấp đã phần nào ảnh hưởng đến tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở. Việc xã hội hóa trong đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao gặp nhiều khó khăn. Ở nhiều tổ dân phố chưa bố trí được quỹ đất để xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao…


“Từ thực tế nêu trên, Sở Văn hóa và Thể thao đã có ý kiến đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nghiên cứu, ban hành mới tiêu chí, quy mô thiết chế văn hóa - thể thao các cấp phù hợp với điều kiện từng vùng miền; ban hành định mức kinh phí cụ thể cho hoạt động của trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã, các thôn và chế độ cho người làm công tác quản lý NVH xã, thôn…”, ông Trần Gia Văn cho biết.


Hồng Quyên
(Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa)


 

.

các thông tin tiện ích