09:10, 12/10/2021

Tem chủ đề về phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai

Theo Nghị quyết số 44/236 ngày 22-12-1989, Đại hội đồng Liên hợp quốc lấy ngày thứ tư tuần thứ hai của tháng 10 làm ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai. Đến ngày 21-12-2009, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định lấy ngày 13-10 hàng năm kỷ niệm ngày Quốc tế phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai (International Day for Disaster Reduction).

Theo Nghị quyết số 44/236 ngày 22-12-1989, Đại hội đồng Liên hợp quốc lấy ngày thứ tư tuần thứ hai của tháng 10 làm ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai. Đến ngày 21-12-2009, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định lấy ngày 13-10 hàng năm kỷ niệm ngày Quốc tế phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai (International Day for Disaster Reduction).

 


Thấy được tầm quan trọng của việc phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả của nó, ngay sau khi thành lập nước, ngày 22-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 70 thành lập Ủy ban Trung ương hộ đê. Đến ngày 21-3-1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định lấy ngày 22-5 hàng năm là “Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam”. Đến ngày 13-2-2019, một lần nữa Chính phủ ban hành Quyết định số 173 lấy tuần lễ từ ngày 15 đến 22-5 hàng năm làm “Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai”.


Tính đến nay, tem bưu chính Việt Nam góp phần tuyên truyền về ngày lễ quốc tế trên qua 3 bộ tem: Kỷ niệm 40 năm thành lập Ủy ban Trung ương hộ đê (22-5-1946 - 22-5-1986) có 1 tem, do họa sĩ Trần Lương thiết kế. Tiếp đó là bộ tem kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai (22-5-1946 - 22-5-1996) có 1 tem, do họa sĩ Trần Thế Vinh thiết kế và bộ tem Việt Nam chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu phát hành ngày 14-10-2015, có 4 tem do họa sĩ Tô Minh Trang thiết kế. Được biết, ASEAN cũng lấy ngày 13-10 hàng năm làm ngày Quản lý thiên tai của ASEAN.


Ngụy Như Ánh