Có 52.722 lượt độc giả đến Thư viện tỉnh

Thứ Sáu, 28/06/2019, 23:37 [GMT+7]

Có 52.722 lượt độc giả đến Thư viện tỉnh

Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao, trong 6 tháng đầu năm, Thư viện tỉnh đã tổ chức phục vụ 52.722 lượt bạn đọc đến mượn, đọc sách và truy cập Internet. Trong đó, có 42.348 lượt độc giả người lớn, 9.566 lượt độc giả thiếu nhi, 808 lượt truy cập Internet.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Đơn vị cũng đã thực hiện luân chuyển sách báo được 151.011 lượt; cấp phát, gia hạn thẻ bạn đọc cho 814 thẻ; phục vụ lưu động tại cơ sở 2 lần với 2.181 bản; luân chuyển sách xuống các trạm 14 lần với 9.804 bản sách; chia tặng sách cho thư viện cơ sở 464 bản. Thư viện tỉnh cũng thực hiện tuyên truyền với 12 ấn phẩm thư mục, 15 chuyên đề, 3 đợt triển lãm và 2 cuộc sự kiện. Hiện nay, Thư viện tỉnh đang triển khai việc lập đề án thư viện số tại đơn vị.
 
N.T
 
.

các thông tin tiện ích