Thông qua 637 hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân di sản văn hóa

Thứ Năm, 31/05/2018, 13:42 [GMT+7]

Thông qua 637 hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân di sản văn hóa

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), Hội đồng chuyên ngành cấp bộ đã thông qua danh sách 67 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân và 570 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú (trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể) đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước.


Những cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân và nghệ nhân ưu tú là những người đang nắm giữ, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thuộc các loại hình: nghệ thuật trình diễn dân gian (âm nhạc, múa, sân khấu…), ngữ văn dân gian (dân ca, sử thi, hò, vè…), tập quán xã hội và tín ngưỡng (hương ước, nghi lễ…), tri thức dân gian (ẩm thực, trang phục…), nghề thủ công truyền thống…


Trong đó, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai địa phương có số lượng hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể nhiều nhất (7 hồ sơ). Kon Tum là địa phương có số lượng hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lớn nhất (31 hồ sơ).


Trước đó, Bộ VH-TT-DL đã nhận được 103 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân và 740 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú (trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể) lần thứ hai do 59 Hội đồng cấp tỉnh gửi.


Bộ VH-TT-DL đã đăng tải Dự thảo danh sách hồ sơ được Hội đồng chuyên ngành cấp bộ xét đủ điều kiện trình Hội động cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú (trong  lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể) để lấy ý kiến của nhân dân trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp bộ hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước. Thời gian lấy ý kiến kéo dài từ nay đến ngày 19-6.


Đ.V (Theo Vietnam +)
 

.

các thông tin tiện ích