11:12, 30/12/2020

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 (Ba mươi tám).


2. Ngạch tuyển dụng: Bác sĩ, Y sĩ y học cổ truyền, Điều dưỡng, Dược, Kỹ thuật y, Kế toán.


3. Điều kiện và hồ sơ đăng ký dự tuyển: Thông tin chi tiết xem hướng dẫn tại Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2020 trên website của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa (địa chỉ: http://bvyhct-phcn.khanhhoa.gov.vn).


4. Thời gian và địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển:


- Thời gian: Từ ngày 30/12/2020 đến 17giờ 00 ngày 28/01/2021.

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020


Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng 38 viên chức, cụ thể như sau:


1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 (Ba mươi tám).


2. Ngạch tuyển dụng: Bác sĩ, Y sĩ y học cổ truyền, Điều dưỡng, Dược, Kỹ thuật y, Kế toán.


3. Điều kiện và hồ sơ đăng ký dự tuyển: Thông tin chi tiết xem hướng dẫn tại Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2020 trên website của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa (địa chỉ: http://bvyhct-phcn.khanhhoa.gov.vn).


4. Thời gian và địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển:


- Thời gian: Từ ngày 30/12/2020 đến 17giờ 00 ngày 28/01/2021.


- Địa điểm: Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa, Số 07 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


8 Mọi liên lạc để có thông tin liên quan đến kỳ xét tuyển viên chức y tế năm 2020 qua số điện thoại: 02583.831102.