Thông báo tuyển dụng viên chức Cảng vụ Hàng hải Nha Trang (lần 2)

Thứ Năm, 30/01/2020, 14:59 [GMT+7]

THÔNG BÁO

Cảng vụ Hàng hải Nha Trang thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu; trong đó:

- Vị trí việc làm Theo dõi Thi hành Pháp luật: 01;         

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

Thông tin cụ thể được đăng trên Website Cảng vụ Hàng hải Nha Trang (tại địa chỉ http://cvhhnhatrang.org.vn).

4. Thời gian và địa điểm nhận phiếu đăng ký:

- Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 17/01/2020 đến ngày 16/02/2020 (vào các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần).

- Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại phòng Tổ chức - Hành chính, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang; địa chỉ: số 03 đường Trần Phú, Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, số điện thoại liên hệ: 02583 590759.

Mọi thông tin chi tiết được đăng trên Website Cảng vụ Hàng hải Nha Trang (tại địa chỉ http://cvhhnhatrang.org.vn).

 

 

.

các thông tin tiện ích