Tuyển dụng công chức Kiểm toán Nhà nước năm 2018

Chủ Nhật, 09/12/2018, 22:17 [GMT+7]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC


Kiểm toán Nhà nước thông báo tuyển dụng công chức Kiểm toán Nhà nước năm 2018 như sau:


-    Chỉ tiêu tuyển dụng công chức: 24 chỉ tiêu:


•    Kiểm toán Nhà nước khu vực V: 06 chỉ tiêu;


•    Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII: 04 chỉ tiêu;


•    Kiểm toán Nhà nước khu vực IX: 09 chỉ tiêu;


•    Kiểm toán Nhà nước khu vực XII: 02 chỉ tiêu;


•    Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII: 03 chỉ tiêu.


-    Vị trí, chuyên ngành đào tạo cần tuyển, đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển, đối tượng ưu tiên tuyển dụng, hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và thời gian, địa điểm thi xem thông tin chi tiết tại http://sav.gov.vn.


Mọi thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 024.626628616, bám số máy lẻ 0735, 0736 hoặc địa chỉ thư điện tử phongnhansu@sav.gov.vn để được hướng dẫn, giải đáp.

 

.

các thông tin tiện ích