Thanh lý nguyên lô công cụ dụng cụ

Chủ Nhật, 19/11/2017, 22:25 [GMT+7]

THÔNG BÁO


Về việc thanh lý nguyên lô công cụ dụng cụ (chai bia-ly bia mới 100%).


Tổng Công ty Khánh Việt tổ chức bán đấu giá nguyên lô công cụ dụng cụ (chai bia-ly bia mới 100%). Mời tổ chức và cá nhân có nhu cầu liên hệ Chị Châu 0908508640 hoặc chị Khanh: 0982.237890 để đăng ký từ 8 giờ thứ năm, ngày 23-11-2017 đến 15 giờ thứ năm, ngày 30-11-2017 trong giờ hành chính và nộp chậm nhất Bản đăng ký mua nguyên lô công cụ dụng cụ vào lúc 15 giờ thứ năm, ngày 30-11-2017.


Chi tiết tổ chức bán đấu giá tại: www.khatoco.com/thanhly. 

.

các thông tin tiện ích