UBND TP. Nha Trang thông báo chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án Trụ sở làm việc UBND phường Vĩnh Hải

Thứ Ba, 30/08/2022, 21:47 [GMT+7]

THÔNG BÁO


Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang thông báo chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hải (Dự án Xây dựng trụ sở mới UBND phường Vĩnh Hải), thành phố Nha Trang, cụ thể như sau:


1. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hải (Dự án Xây dựng trụ sở mới UBND phường Vĩnh Hải), thành phố Nha Trang.


2. Địa điểm thu hồi đất thực hiện dự án: tại phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


3. Diện tích thu hồi đất:


- Diện tích đất giải tỏa để thực hiện dự án: 7341,3m2 (0,7341ha), trong đó:


+ Diện tích đất thu hồi thuộc phường Vĩnh Hải: 7341,3m2 (0,7341ha)


- Phạm vi ranh giới: theo Sơ đồ vị trí khu đất số 48-2022, tờ số 38, 49, 50 do Công ty TNHH Dịch vụ, Thương mại và Xây dựng Thành Lợi lập ngày 08/07/2022.


4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án các Công trình Xây dựng Nha Trang.


5. Đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang.


6. Yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong phạm vi dự án phối hợp với các cơ quan chức năng kê khai, xác định diện tích nhà, đất, tài sản trên đất, số nhân khẩu, số lao động và đề đạt nguyện vọng tái định cư, cung cấp các loại giấy tờ liên quan đến đất bị thu hồi để phục vụ công tác xét duyệt bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

 

.

các thông tin tiện ích