Thông báo chuyển quyền sử dụng đất

Thứ Sáu, 01/04/2022, 23:36 [GMT+7]

Thông báo chuyển quyền sử dụng đất


Ngày 06-9-1997, UBND huyện Cam Ranh cấp Giấy chứng nhận (GCN) số phát hành L390426; thửa đất số 240, tờ bản đồ số 03 (bản đồ 201), mục đích sử dụng: T-Q cho hộ bà Nguyễn Thị Mai. Địa chỉ đất: thôn Cửa Tùng, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Đến ngày 07-10-1998, hộ bà Nguyễn Thị Mai chuyển nhượng thửa đất số 240, tờ bản đồ số 03 lại cho ông Nguyễn Thành, giấy tờ không được chính quyền xác nhận.


Sau khi kết thúc thời gian thông báo theo quy định, nếu không có tranh chấp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa sẽ cấp GCN cho ông Nguyễn Thành.

.

các thông tin tiện ích