UBND thành phố Nha Trang thông báo

Thứ Tư, 19/12/2018, 18:21 [GMT+7]

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG THÔNG BÁO:


Điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 59/TB-UBND ngày 2/2/2015 của UBND TP. Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Phân hiệu trường đại học Tôn Đức Thắng, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang.


-    Địa điểm thực hiện dự án: Tại xã Phước Đồng, TP. Nha Trang.


-    Diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án: Khoảng 85.124,5 m2.


-    Thời gian thực hiện: Đến ngày 31/12/2019.


Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất và tài sản trên đất trong phạm vi dự án Phân hiệu trường đại học Tôn Đức Thắng, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang phối hợp với các cơ quan chức năng kê khai, xác định diện tích nhà, đất, cây trồng, vật kiến trúc theo đúng quy định của pháp luật.

.

các thông tin tiện ích