Thông báo mời chào giá về việc sửa chữa xe nâng tự hành NIFTY HR15

Thứ Tư, 07/10/2020, 22:13 [GMT+7]

Thông báo mời chào giá về việc Sửa chữa xe nâng tự hành NIFTY HR15


Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá hạn chế hạng mục Sửa chữa xe nâng tự hành NIFTY HR15.


Đề nghị các đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: Nội dung chào giá theo link đính kèm: https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/ketnoi-doanh-nghiep/thong-bao-moi-chao-gia-v-v-sua-chua-xenang-tu-hanh-nifty-hr15


2. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ chào giá:


- Thời hạn nhận hồ sơ chào giá: 14 giờ ngày 12-10-2020.


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.


- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Văn thư Cảng HKQT Cam Ranh - Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.


3. Thông tin liên hệ:


- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phòng KTHT - Cảng HKQT Cam Ranh - Tel: 0986.158.653.


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.


- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam- CTCP.

.

các thông tin tiện ích