Thông báo bán đấu giá cổ phần tại SCIC

Thứ Ba, 13/08/2019, 22:22 [GMT+7]

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG  

 ----o0o-----

    
1.    Tên tổ chức phát hành    :     CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG (BIO)


-    Địa chỉ    :    Số 2 Hàn Thuyên, P. Xương Huân, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa


2.    Ngành nghề kinh doanh    :     Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu


3.    Vốn điều lệ công ty:     85.620.000.000 đồng


4.    Vốn của SCIC :  12.463.200.000 đồng


5.    Điều kiện tham dự đấu giá:    Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá cả lô bán cổ phần của SCIC tại CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.


6.    Tổ chức tư vấn :    Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco)


7.    Tổ chức  thực hiện đấu giá    :     Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)


8.    Cổ phần chào bán thông qua đấu giá


- Loại cổ phần chào bán    :  cổ phần phổ thông    - Giá khởi điểm: Không thấp hơn 15.400 đồng/cổ phần.


- Giá đặt mua hợp lệ: là mức giá 01 (một) cổ phần không thấp hơn Giá khởi điểm đấu giá và giá sàn của cổ phiếu BIO ngày đấu giá


- Mệnh giá    :  10.000 đồng/cổ phần    - Phương thức chào bán: Đấu giá cả lô (một lô)


- Tổng số lượng cổ phần đấu giá    :  1.246.320 cổ phần  

 
9.    Công bố thông tin    : Từ ngày 08/08/2019 trên báo Thời báo Kinh tế Việt Nam, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Khánh Hòa và trên các website của HNX, SCIC, Agriseco, BIO và các đại lý đấu giá


10.    Thời gian nộp hồ sơ năng lực    : Từ ngày 09/08/2019 đến 16h00 ngày 27/08/2019 tại Trụ sở chính SCIC


11.    Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc


-    Thời gian đăng ký và đặt cọc    :    Chậm nhất đến 16h00 ngày 05/09/2019.


-    Địa điểm làm thủ tục đăng ký    :     Tại các Đại lý đấu giá theo Danh sách Đại lý Đấu giá tại Quy chế Đấu giá cả lô bán cổ phần của SCIC tại BIO do SCIC ban hành.


12.    Nộp phiếu tham dự đấu giá  : Nộp trực tiếp vào hòm thư của Đại lý đấu giá đặt tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ 9h00 đến 14h00 ngày 06/09/2019.


13.    Tổ chức đấu giá


- Thời gian    :    Bắt đầu lúc 14h30 ngày 06/09/2019


- Địa điểm    :    Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 2, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm,Hà Nội


14.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Bắt đầu từ ngày 07/09/2019 đến ngày 13/09/2019


15.    Thời gian hoàn trả tiền cọc    : Theo Quy chế đấu giá.


(Nhà đầu tư tham gia đấu giá cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá trên website: www.hnx.vn; www.scic.vn; www.agriseco.com.vn)
 

.

các thông tin tiện ích