Bưu điện TP Nha Trang thông báo

Thứ Hai, 20/09/2021, 21:23 [GMT+7]

Bưu điện TP Nha Trang thông báo

Thông báo


V/v chi trả tại địa chỉ và kéo dài thời gian chi trả vét các chế độ lương hưu & trợ cấp BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, trợ cấp bảo trợ xã hội tháng 9+10/2021 qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn TP Nha Trang.

Căn cứ công văn số 8462/UBND-KGVX ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa V/v thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9, 10/2021 qua Bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; công văn số 5770/ UBND-LĐTBXH ngày 2/9/2021 của UBND TP Nha Trang V/v chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tháng 9 và 10/2021.

Nhằm đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ cho người hưởng, Bưu điện TP Nha Trang thông báo kế hoạch chi trả tại địa chỉ và kéo dài thời gian chi trả vét các chế độ lương hưu & trợ cấp BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và trợ cấp bảo trợ xã hội tháng 9+10/2021 trên địa bàn TP Nha Trang như sau:


1. Chi trả tại địa chỉ:


Bưu điện tổ chức chi trả tại điểm chốt kiểm soát/nhà riêng của người hưởng theo lịch thông báo cụ thể đến các thôn/tổ đối với người hưởng theo Danh sách chi trả thuộc các thôn/tổ dân phố thuộc vùng đỏ, vùng cam theo thời gian dự kiến như sau:


- Từ ngày 21/9/2021 đến ngày 30/9/2021: Chi trả chế độ lương hưu & trợ cấp BHXH và chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.


- Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 20/10/2021: Chi trả chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội.


2. Kéo dài thời gian chi trả vét tại các điểm Bưu cục, Bưu điện văn hóa xã:


Bưu điện TP Nha Trang tiếp tục chi trả vét tại các điểm Bưu cục, Bưu điện văn hóa xã đến hết ngày 20/10/2021 đối với người hưởng thuộc các khu vực thôn, tổ dân phố thuộc vùng xanh, vùng vàng theo Danh sách chi trả tại các địa điểm như sau:

 


Bưu điện TP Nha Trang rất mong nhận được sự chia sẻ và thông cảm của người hưởng về những thay đổi trong công tác chi trả các chế độ trong điều kiện dịch bệnh hiện nay.


Trân trọng!

.

các thông tin tiện ích