Thông báo Cuộc thi viết tìm hiểu các văn bản Luật bắt đầu có hiệu lực từ năm 2021

Thứ Sáu, 07/05/2021, 21:40 [GMT+7]

Thông báo Cuộc thi viết tìm hiểu các văn bản Luật bắt đầu có hiệu lực từ năm 2021


I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI: Là công dân từ 14 tuổi trở lên đều có thể tham gia dự thi (trừ thành viên Ban Tổ chức; Ban Giám khảo; Tổ Thư ký).

II. NỘI DUNG HÌNH THỨC THI


1. Hình thức thi:


- Bài dự thi thực hiện bằng hình thức đánh máy, chữ tiếng Việt Nam, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 hoặc viết tay rõ ràng, sạch đẹp trên khổ giấy A4, đánh số trang theo thứ tự.


Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển.


Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; nghề nghiệp, địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hoặc nơi công tác); số điện thoại liên hệ của người dự thi.


III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI


1. Yêu cầu về nội dung:


- Bài dự thi phải đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức (Nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng).


- Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.


2. Số lượng bài dự thi: Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi.


IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI


1. Thời gian, địa chỉ gửi bài, nhận bài dự thi:


a) Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 01/6/2021 đến trước 17h00’ ngày 01/10/2021.


b) Bài dự thi có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Phòng Tư pháp thành phố Nha Trang theo địa chỉ: 114 đường Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Phòng 2.15) hoặc:


- Nộp bài dự thi tại UBND xã, phường, nơi mình cư trú nếu cư trú trên địa bàn thành phố Nha Trang.


- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố nộp bài dự thi tại cơ quan, đơn vị mình công tác, làm việc.


- Giáo viên, học sinh, sinh viên cư trú trên địa bàn thành phố nộp bài tại nơi mình học tập, công tác.


Các cơ quan, đơn vị, các Trường học, các Công ty trên địa bàn thành phố; UBND các xã, phường có trách nhiệm tập hợp và nộp bài dự thi về Phòng  Tư pháp thành phố trước 17h00’ ngày 01/10/2021.


V. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI


1. Giải tập thể: 01 giải nhất, trị giá: 1.400.000 đồng; 03 giải nhì, mỗi giải trị giá: 1.200.000 đồng; 05 giải ba, mỗi giải trị giá: 1.000.000 đồng; 20 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 800.000 đồng; 02 giải phụ, mỗi giải trị giá: 150.000 đồng.


2. Giải cá nhân: 01 giải nhất, trị giá: 800.000 đồng; 10 giải nhì, mỗi giải trị giá: 600.000 đồng; 25 giải ba, mỗi giải trị giá: 400.000 đồng; 35 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 200.000 đồng; 02 giải phụ, mỗi giải trị giá: 150.000 đồng.


VI. NỘI DUNG THI: Trả lời đầy đủ bộ10 câu hỏi sau:


Câu 1. Tình đến hết ngày 09/12/2020 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua bao nhiêu Bộ luật; Luật; Pháp lệnh bắt đầu có hiệu lực từ năm 2021. Trình bày cụ thể bố cục của các văn bản Luật này.


Câu 2. Việc phá dỡ công trình xây dựng được quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14.


Câu 3. Thời giờ nghỉ ngơi trong Bộ luật Lao động.


Câu 4. Điều kiện công nhận liệt sĩ trong Pháp lệnh Ưu đãi người có công cách mạng.


Câu 5. Thanh niên; Tháng thanh niên; Đối thoại với thanh niên theo quy định của Luật Thanh niên.


Câu 6. Trách nhiệm của Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc tổ chức trưng cầu ý dân trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội số 65/2020/QH14.


Câu 7. Những trường hợp không tiến hành hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Thời hạn hòa giải, đối thoại tại Tòa án được quy định trong Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.


Câu 8. Người nhiễm HIV, người có hành vi nguy cơ cao tham gia phòng, chống HIV/AIDS theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).


Câu 9. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm những loại giấy tờ nào theo quy định của Luật Cư trú.


Câu 10. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Nha Trang.

 

.

các thông tin tiện ích