Thông báo về việc hốt cốt, di dời mồ mả

Thứ Ba, 25/02/2020, 22:31 [GMT+7]

Thông báo Về việc hốt cốt, di dời mồ mả tại tổ 15, thôn Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang.


UBND xã Vĩnh Hiệp có tiếp nhận đơn đề nghị hốt cốt, di dời các ngôi mộ tại tổ 15, thôn Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang của ông: Lưu Thông Thế, sinh ngày 6/6/1954; Địa chỉ: Tổ 15, thôn Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang.


Ông Lưu Thông Thế xin được di dời tổng cộng 8 (tám) ngôi mộ trong đó có 4 (bốn) ngôi mộ xây và 4 (bốn) ngôi mộ đất của ông bà. Mộ nằm trong khuôn viên thửa đất số 62, tờ bản đồ số 12 (theo Hệ tọa độ VN-2000) tại tổ 15 thôn Vĩnh Điềm Thượng, Xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Nay UBND xã Vĩnh Hiệp niêm yết Thông báo việc ông Lưu Thông Thế xin đăng ký hốt cốt và di dời mộ tại địa chỉ trên kể từ ngày niêm yết đến hết ngày 17/3/2020.


Mọi thắc mắc, khiếu nại, tranh chấp liên quan đến việc hốt cốt di dời các ngôi mộ trên đề nghị liên hệ tại UBND xã Vĩnh Hiệp để được xem xét giải quyết.

.

các thông tin tiện ích