Thông báo về việc thi hành án

Thứ Năm, 25/04/2019, 23:21 [GMT+7]

Thông báo về việc thi hành án


Căn cứ Quyết định số 10/2015/QĐST-DS ngày 18/5/2015 và Quyết định số 24/2015/QĐST-DS ngày 24/7/2015 của Tòa án nhân dân TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Căn cứ Quyết định thi hành án số 102,103/QĐ-CCTHANDS ngày 17/9/2017 của Chi của trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diên Khánh.


Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diên Khánh thông báo cho ông Đào Duy Trường - địa chỉ: 152/6 Trần Quý Cáp, P. Phương Sài, TP. Nha Trang, Khánh Hòa và bà Võ Thị Thu Trang - địa chỉ: km4 đường 23/10 thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.


Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo phải đến liên hệ với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diên Khánh (số 09 Hai Bà Trưng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) để giải quyết việc thi hành án.


Hết thời gian trên mà ông Trường, bà Trang vẫn không liên hệ với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diên Khánh để giải quyết việc thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diên Khánh sẽ tiến hành đưa tài sản đã kê biên ngày 24/7/2018 ra bán đấu giá.


Mọi thắc mắc, khiếu nại về sau của ông Trường, bà Trang Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diên Khánh không xem xét giải quyết.


Thông báo này thay cho giấy triệu tập.

.

các thông tin tiện ích