Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Hai, 15/01/2018, 22:09 [GMT+7]

 
CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 13/01/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn NC/17P, từ số 0000044 đến số 0000250 của Công ty TNHH Nam Cường - Nha Trang,  mã số thuế: 4201234365, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 2 Lê Nghị, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 13/01/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VN/16P, từ số 0000288 đến số 0000500 của Công ty TNHH Oriole Hotel Việt Nam,  mã số thuế: 4201677649, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 34A Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 16/01/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HM/16P, từ số 0000001 đến số 0000250 của Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại Hải My, mã số thuế: 4201697557, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đường B4, 2G Chung cư CT5 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 16/01/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/16P, từ số 0000051 đến số 0000500 của Công ty TNHH Phát thanh - Truyền hình D.B.E, mã số thuế: 4201676620, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 235 Lê Hồng Phong, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 16/01/2018, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HL/15P, từ số 0000031 đến số 0000500 của Công ty TNHH Hải Loan QN, mã số thuế: 4201632623, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 01, Thôn Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

    
 

.

các thông tin tiện ích