Trường Đại học Nha Trang thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường

Thứ Tư, 20/12/2017, 23:18 [GMT+7]

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG


Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:


Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: “Khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ từ Thị xã Cửa Lò đến Diễn Châu, Nghệ An”,


Chuyên ngành: Kỹ thuật khai thác thủy sản


Mã số: 62620304


Của nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hoa Hồng


Được tổ chức vào hồi: 14 giờ, ngày 5/1/2018,


Tại: Chuyên đề số 1, Viện KH & CN Khai thác thủy sản,


Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Kính mời tập thể và cá nhân quan tâm đến dự. 

.

các thông tin tiện ích